BESTHYRDJS, DJ, Ljus&Ljud uthyrning
Hyresvillkor


Vid skada av uthyrd utrustning

Hyrd utrustning som på något vis har blivit skadad under hyrestiden lyder under kundens försäkringsbolag.

Observera att det är kundens försäkring som skall täcka eventuell stöld och om något går sönder (ej fabrikationsfel).

Kopia på hemförsäkring samt legitimation skall bifogas när hyra av utrustning skall utföras.


Vid stöld eller skada av och på hyrd utrustning:

Hyresavtal upprättas utan undantag där du förbinder dig enligt nedanstående:


- Enkla krav:

Vi ställer krav på dig som kund att hyrd utrustning skall placeras där det är torrt och under tak samt att det inte

föreligger risk för någon fysisk skada eller väta.


- För dig som vill hyra gäller följande:

För oss uthyrd utrustning till kund som på något vis har blivit stulen eller skadad under hyrestiden lyder det under

kundens försäkringsbolag oavsett om det är en privatperson eller företag som hyr av oss. Observera att det är Er

försäkring som skall täcka eventuell stöld eller skada (ej fabrikationsfel) när ni hyr utrustning av oss. Bedömning

görs på plats i varje enskilt fall. Om hyrd utrustning inte återlämnas eller kan avhämtas enligt överenskommelse

kommer polisanmälan göras ochbelopp för nyanskaffning av utrustningen, debiteras därefter till kund via inkasso-

bolaget Intrum.se


- För dig som privatperson gäller även följande:

Kopia på giltigt hemförsäkringsbrev samt legitimation skall bifogas när Ni hyr utrustning av oss. Betalning från kund

skall antingen ske via swish eller direkt banköverföring och alltid i samband med leverans eller vid överlämnande

av bokad utrustning.


- För företag gäller även följande:

Vid stöld eller skada gäller företaget som hyr av oss och dennes försäkringsbolag.

Betalning sker via faktura.