BESTHYRDJS, DJ, Ljus&Ljud uthyrning
Villkor

Allmänn information samt gällande särskilda villkor


Företaget innehar och är godkänd för F-skatt.Transport, Leverans & montering m.m.

Transport/montering/riggning sker endast av behörig och utbildad personal.

Monterad och riggad utrustning som är utställd vid evenemang får endast användas av behörig personal.


Riggning och uppmontering innan festens start skall planeras av kund så att det är gott om tid innan gästers

ankomst. All utrustning så som dj-paket etc, monteras ner och transporteras bort på kvällen efter evenemangets slut.Ev tillägg som kan förekomma

 • För resa utanför Stockholm tillkommer kostnad, vi utgår från Stockholms city.
 • Inom Stockholm tillkommer kostnad vid extra transport av extra utrustning utöver annan tid än i anslutning till evenemang.
 • Skärgårdstillägg tillkommer, Transport till ö med pråm/taxibåt, oftast behövs 2 personer.
 • Väntetid vid evenemang när den övergår 1 timme debiteras extra kostnad per påbörjad timme.
 • Speltid efter 01.00 tillkommer avgift utöver övriga avgifter som exempelvis Dj speltid.
 • Resa till öar så som Gotland, Åland m.fl tillkommer hotell, båtavgift samt milkostnad.
 • Trängselskattsavgift debiteras kund ut om vi måste Leverera och rigga vardagar dagtid.
 • Parkeringsavgift kan tillkomma under riggning samt speltid gällande lokal orts p-avgiftstaxa.


Betalning

Vid hyra av utrustning skall full betalning erläggas av kund vid hämtning eller leverans av utrustning.

Vid faktura, privatpersoner: 5 dagar netto.

Vid faktura, företag, föreningar: 10-30 dagar netto beroende på överenskommelse.

Staligt verk: 30 dagar netto.

Vi hanterar inga kontanter vid något tillfälle.Speltid som ingår enl offert i dj-paket och extra tid utöver

3 timmars speltid ingår i alla dj-paket.

Önskas mer speltid:

Bokning kan ske innan evenemangsdatum eller i överenskommelse med dj under pågående evenemangstid.


Väntetid för dj eller tekniker

Viss väntetid ingår i speltiden. Väntetiden är max 1 timme, vid längre tid debiteras extra kostnad per personal, dvs

dj samt ev tekniker.


Hyr Dj utan utrustning

Hyr endast DJ hos oss där det finns utrustning på plats, kontakta oss för offert.


Vid skada av uthyrd utrustning

Hyrd utrustning som på något vis har blivit skadad under hyrestiden lyder under kundens försäkringsbolag.

Observera att det är kundens försäkring som skall täcka eventuell stöld och om något går sönder (ej fabrikationsfel).

Kopia på hemförsäkring samt legitimation skall bifogas när hyra av utrustning skall utföras.


Kundens Ansvar för hyrd rökmaskin

Vi fråntar oss all ansvar gällande brandutryckning av brandkåren vid evenemang, kund måste kontrollera innan

festdatum vad som gäller i hyrd lokal med ansvarig lokaluthyrare vid hyra av rökmaskin. Skulle brandlarm utbryta

och en brandutryckning ske pga hyrd rökmaskin så är det kunden som är ansvarig och betalar kostnaden till barandkåren.


Vid stöld eller skada av och på hyrd utrustning:

Hyresavtal upprättas utan undantag där du förbinder dig enligt nedanstående:


- Enkla krav:

Vi ställer krav på dig som kund att hyrd utrustning skall placeras där det är torrt och under tak samt att det inte

föreligger risk för någon fysisk skada eller väta.


- För dig som vill hyra gäller följande:

För oss uthyrd utrustning till kund som på något vis har blivit stulen eller skadad under hyrestiden lyder det under

kundens försäkringsbolag oavsett om det är en privatperson eller företag som hyr av oss. Observera att det är Er

försäkring som skall täcka eventuell stöld eller skada (ej fabrikationsfel) när ni hyr utrustning av oss. Bedömning

görs på plats i varje enskilt fall. Om hyrd utrustning inte återlämnas eller kan avhämtas enligt överenskommelse

kommer polisanmälan göras ochbelopp för nyanskaffning av utrustningen, debiteras därefter till kund via inkasso-

bolaget Intrum.se


- För dig som privatperson gäller även följande:

Kopia på giltigt hemförsäkringsbrev samt legitimation skall bifogas när Ni hyr utrustning av oss. Betalning från kund

skall antingen ske via swish eller direkt banköverföring och alltid i samband med leverans eller vid över-lämnande

av bokad utrustning.


- För företag gäller även följande:

Vid stöld eller skada gäller företaget som hyr av oss och dennes försäkringsbolag.

Betalning sker via faktura.


Moms

PÅ alla våra priser tillkommer moms 25% för privatpersoner och företag.Avbokningsvillkor för hyra av dj samt alla våra paket, utrustning m.m.

Vid tvist mellan parter gäller musikförbundets paragrafer och förordningar.

Avbokning utan kostnad bör ske i god tid, senast 14 dagar (2 veckor) innan festtillfällets datum.


Vid avbokning enligt nedanstående tas avgift ut

 • Vid avbokning 7-5 dagar innan festtillfälle faktureras 50% av bokat festpaket.
 • Vid avbokning 4-1 dagar innan festtillfälle faktureras 80%av bokat festpaket.
 • Vid avbokning samma dag som är fastställt för festens datum faktureras 100% av bokat festpaket.
Vi på Besthydjs önskar

Trevligt evenemang